bg de en es fr hr hu it nl pl pt ro sv tr

This petition is now closed, you can continue signing for peasants’ rights on: you.wemove.eu/campaigns/peasants-rights

KÖYLÜLERİN ÖZEL OLARAK KORUNMAYA İHTİYAÇLARI VAR

Harekete katılın ve BM Köylü Hakları Deklarasyonu’nun kabulünü isteyin!

Köylüler yoksa, gıda da yok. Haydi hep birlilkte köylülerin haklarını ‘yetiştirelim’!

Her gün tükettiğimiz sağlıklı ve çeşitliliğe sahip gıdanın çoğunu köylüler, balıkçılar, göçerler ve kırsal alanda çalışan kişi ve topluluklar üretiyor. Avrupa’da ve dünyanın her yerinde köylüler, toplumların gıda egemenliğini gerçekleştirmede ve iklim değişikliği karşısında gıda sisteminin direncini sağlamakta çok önemli bir rol oynuyor. Ancak, endüstriyel tarımın yaygınlaşması, toprak gaspının artması ve kamu desteklerinin azalması nedeniyle küçük çiftçiler hızlı bir şekilde yok olmakta ve köylü tarımı tehdit altında kalmaktadır.

Köylüler ve diğer kırsal alanda çalışan kişi ve topluluklar çeşitli ayrımcılık ile karşılaşıyorlar. Bundan özellikle kadınlar etkileniyor. Ekolojik tarımsal üretime, endüstriyel tarımın karşısında dirençli alternatifler yaratmaya devam etmek için, gezegenimizin geleceği için sağlıklı ve sürdürülebilir yerel gıda sistemlerini geliştirmek için desteğinize ihtiyaçları var.

Köylü Hakları hareketine katılın! AB ve üye devletlerin “BM Köylüler ve Kırsal Alanda Çalışan Diğer Kişi ve Toplulukların Hakları Deklarasyonu” için samimi bir şekilde çalışmasını talep edin! Dış İşleri Bakanlığınızdan, toprak, tohum, biyo çeşitlilik, yeterli gelir ve geçim kaynakları ve üretim yöntemleri haklarını talep edin. Bu kampanyayı imzalayarak, gıda egemenliği için köylülerin haklarını talep edin!

Arka Plan

“BM Köylüler ve Kırsal Alanda Çalışan Diğer Kişi ve Toplulukların Hakları Deklarasyonu” süreci, bu kesimlerin haklarının teşvik edilmesi ve korunmasını geliştirmek ve dünyanın dört bir yanındaki küçük ölçekli üretimi yapan köylüler ve halkların maruz kaldığı tehdit ve ayrımcılığa dikkat çekmek için Uluslar arası çapta kullanılabilecek bir insan hakları aracı oluşturmayı amaçlıyor.

Deklarasyonun güncel taslağı, Uluslararası FIAN, CETIM (Avrupa Üçüncü Dünya Merkezi) ve diğer toplumsal hareketlerin desteği ile birlikte La Via Campesina (Çiftçi YOLU) tarafından 15 yılı aşkın süredir yapılan çalışmaların sonucudur. Bu süreç, BM ve uluslararası insan hakları yönetim sistemi tarafından, tabandan örgütlü köylü hareketlerinin sesi, endişeleri ve gündeminin yükselişi vasıtasıyla tanınmasını sağlamak için benzersiz bir stratejiye sahiptir.

Tartışmaların ve pazarlık çalışmalarının çoğu, hükümetler arası oturumlar sırasında BM İnsan Hakları Konseyi’nde gerçekleşirken, bir sonraki oturum Mayıs 2017’de olacaktır. Hükümetlere baskı yapmak için pozisyonumuzu güçlendirip, Avrupa’da güçlü ve büyük bir yankı uyandırmamız gerekiyor.