bg de en es fr hr hu it nl pl pt ro sv tr

This petition is now closed, you can continue signing for peasants’ rights on: you.wemove.eu/campaigns/peasants-rights

ROLNICY I ROLNICZKI: POTRZEBNA SZCZEGÓLNA OCHRONA

Dołącz do ruchu domagającego się uchwalenia deklaracji ONZ w sprawie praw chłopów – kobiet i mężczyzn!

Nie będzie chłopów, nie będzie żywności. Wzmocnijmy ich prawa!